MPSC मार्फत नगरविकास विभागांतर्गत विविध पदांच्या जागा

MPSC New Advertisement 2022 : MPSC भरती 2022

आज दिनांक २८/०१/२०२२ ला MPSC मार्फत नगरविकास विभागांतर्गत विविध पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तुम्ही इच्छुक असलेल्या पदासंबंधीची संपूर्ण माहिती खाली दिलेले Notification Download करून बघू शकता.

जाहिरात क्रमांक:-002/2022
पद:- उपसंचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्य निर्धारण सेवा, गट-अ
प्रशासकीय विभाग:-नगरविकास विभाग
पदसंख्या:-03
अर्ज करण्याचा कालावधी:- दिनांक 31 जानेवारी, 2022 14.00 वाजल्यापासून दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2022 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत


जाहिरात क्रमांक:-003/2022
पद:- सहायक संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्य निर्धारण सेवा, गट-अ
प्रशासकीय विभाग:-नगरविकास विभाग
पदसंख्या:-12
अर्ज करण्याचा कालावधी:- दिनांक 31 जानेवारी, 2022 14.00 वाजल्यापासून दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2022 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत


जाहिरात क्रमांक:-004/2022
पद:- नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्य निर्धारण सेवा, गट-अ
प्रशासकीय विभाग:-नगरविकास विभाग
पदसंख्या:-18
अर्ज करण्याचा कालावधी:- दिनांक 31 जानेवारी, 2022 14.00 वाजल्यापासून दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2022 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत


जाहिरात क्रमांक:-005/2022
पद:- सहायक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्य निर्धारण सेवा, गट-अ
प्रशासकीय विभाग:-नगरविकास विभाग
पदसंख्या:-138
अर्ज करण्याचा कालावधी:- दिनांक 31 जानेवारी, 2022 14.00 वाजल्यापासून दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2022 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत


जाहिरात क्रमांक:-006/2022
पद:- विधि अधिकारी, महाराष्ट्र शहर नियोजन आणि मूल्य निर्धारण सेवा, गट-अ
प्रशासकीय विभाग:-नगरविकास विभाग
पदसंख्या:-04
अर्ज करण्याचा कालावधी:- दिनांक 31 जानेवारी, 2022 14.00 वाजल्यापासून दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2022 रोजी 23.59 वाजेपर्यंत

Leave a Comment