MPSC Rajyaseva Exam Analysis of Paper 2 (CSAT) 2022 in Marathi

MPSC Rajyaseva Exam Analysis of Paper 2 (CSAT) 2022 in Marathi

राज्यसेवा पूर्व CSAT प्रश्नपत्रिका विश्लेषण नमस्कार मित्रांनो, नुकताच आपला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा पेपर झाला. पेपर ची काठिण्य पातळी …

Read more

MPSC Combine Question Paper Analysis | महाराष्ट्र संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ प्रश्नपत्रिका विश्लेषण

MPSC Combine Question Paper Analysis

MPSC Combine Analysis: MPSC Combine Question Paper Analysis 2021 MPSC म्हणजेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात …

Read more

MPSC Question Paper Analysis : Polity

MPSC Polity Question Paper Analysis

राज्यव्यवस्था अभ्यासक्रम (Polity Syllabus):- महाराष्ट्र आणि भारत – राज्यव्यवस्था आणि प्रशासन – संविधान, राजकीय प्रणाली, पंचायती राज, नागरी …

Read more