MPSC Combine Final Result 2022 | MPSC Combine Result 2022 PDF Download

आज दिनांक 20/11/2023 ला MPSC Combine Final Result 2022 आयोगाने आपल्या Official संकेतस्थळावर जाहीर केलेला आहे. या Blog Post मध्ये तुम्हाला MPSC Combine Result 2022 PDF Format मध्ये Provide करून दिलेलं आहे. खाली दिलेल्या Link वरून तुम्ही MPSC Combine Final Result 2022 PDF Format मध्ये Download करू शकता.

MPSC Combine Result 2022 PDF Download

जा.क्र.033 ते 036/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित मुख्य परीक्षा 2022 Paper- 1 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

  • MPSC Mains Combine Result 2022 PDF Paper-1
MPSC Mains Combine Result 2022 PDF Paper-1Download

जा.क्र.033 ते 036/2023 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित मुख्य परीक्षा 2022 Paper- 2 ची अंतिम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

  • MPSC Mains Combine Result 2022 PDF Paper-2
MPSC Mains Combine Result 2022 PDF Paper-2Download

जा.क्र.070/2023 महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा मुख्य परीक्षा 2023-पेपर 1 व पेपर 2 च्या प्रथम उत्तरतालिका आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.तसेच उत्तरतालिकेवर हरकती नोंदविण्यासाठी दि.25 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/7971
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/7970
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/7969

Leave a Comment