MPSC Departmental PSI Question Paper with Answer in Marathi PDF

Departmental PSI Question Paper with Answer in Marathi PDF : या Blog Post वर आतापर्यंत MPSC आयोगाद्वारे घेण्यात आलेल्या MPSC Departmental PSI Question Paper with Answer in Marathi PDF मध्ये Download करण्यासाठी Available करून देण्यात आलेले आहे. या Page वर 2008 पासून आतापर्यंत झालेल्या MPSC Departmental PSI Question Paper with Answer in Marathi PDF Format मध्ये दिलेले आहे.

MPSC आयोगाने MPSC Departmental PSI Prelim Exam 2021 16 April 2022 ला आणि MPSC Departmental PSI Mains Exam 2021 30 July 2022 ला Conduct केलेली होती. आता Departmental PSI Prelim and Mains Exam चे पेपर Download साठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत.

त्याचसोबत Departmental PSI Exam 2021 ची अधिकृत Answer Key देखील प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे जे उमेदवार Departmental PSI Prelims Exam दिलेली आहे त्या सर्व उमेदवारांनी MPSC Departmental PSI Question Paper with Answer in Marathi PDF या Page वर दिलेल्या Link वरून Download करून घ्या.

हे सुद्धा बघून घ्या : Departmental PSI Syllabus 2022 in Marathi PDF and Exam Pattern

Departmental PSI Question Paper 2021

MPSC Departmental PSI Prelim 2021 Exam : 16 April 2022 ला आणि MPSC Departmental PSI Mains 2021 Exam : 30 July 2022 ला झालेली होती. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2021 Download करू शकता.

 • MPSC Departmental PSI Prelim Question Paper 2021
Prelim Exam 2021Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
DownloadDownload
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2021
Mains Exam 2021Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper
DownloadDownlod

Download : MPSC PSI Mains law book PDF Download In Marathi


Departmental PSI Question Paper 2017

MPSC Departmental PSI Prelim 2017 Exam : 10 Sept. 2017 ला आणि MPSC Departmental PSI Mains Paper-1 आणि Paper-2 : 24 Dec. 2017 ला घेण्यात आलेला होता. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2017 दिलेल्या Link वरून Download करू शकता.

 • Departmental PSI Pre Exam 2017 Question Paper
Prelim Exam 2017Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
DownloadDownload
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2017
Mains Exam 2017Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-1
DownloadDownload
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-2
DownloadDownload

Departmental PSI Question Paper 2016

MPSC Departmental PSI Prelim 2016 Exam Question Paper : सध्या तरी internet वर उपलब्ध नाही आणि MPSC Departmental PSI Mains Question Paper-1 आणि Paper-2 : 21 August 2016 ला घेण्यात आलेला होता. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2016 येथे दिलेल्या Link वरून Download करू शकता.

 • Departmental PSI Pre Exam 2016 Question Paper
Prelim Exam 2016Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
कुठेच
Available नाही
कुठेच
Available नाही
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2016
Mains Exam 2016Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-1
DownloadDownload
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-2
DownloadDownload

Departmental PSI Question Paper 2013

MPSC Departmental PSI Prelim 2013 Exam Question Paper : सध्या तरी internet वर उपलब्ध नाही आणि MPSC Departmental PSI Mains Question Paper-1 आणि Paper-2 : 20 october 2013 ला घेण्यात आलेला होता. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2013 दिलेल्या Link वरून Download करू शकता.

 • Departmental PSI Pre Exam 2013 Question Paper
Prelim Exam 2013Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
कुठेच
Available
नाही
कुठेच
Available नाही
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2013
Mains Exam 2013Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-1
DownloadDownload
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-2
DownloadDownload

Departmental PSI Question Paper 2011

MPSC Departmental PSI Prelim 2011 Exam Question Paper : 2011 ला आणि MPSC Departmental PSI Mains Question Paper-1 आणि Paper-2 : 15 July 2011 ला घेण्यात आलेला होता. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2011 दिलेल्या Link वरून Download करू शकता.

 • Departmental PSI Pre Exam 2011 Question Paper
Prelim Exam 2011Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
Downloadकुठेच
Available नाही
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2011
Mains Exam 2011Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-1
DownloadDownload
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-2
DownloadDownload

Departmental PSI Question Paper 2010

MPSC Departmental PSI Prelim 2011 Exam Question Paper : 2010 आणि MPSC Departmental PSI Mains Question Paper-1 आणि Paper-2 : 08 November 2011 ला (काही कारणांमुळे) घेण्यात आलेला होता. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2010 दिलेल्या Link वरून Download करू शकता.

 • Departmental PSI Pre Exam 2010 Question Paper
Prelim Exam 2010Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
Downloadकुठेच
Available नाही
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2010
Mains Exam 2010Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-1
Downloadकुठेच
Available नाही
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-2
Downloadकुठेच
Available नाही

Departmental PSI Question Paper 2009

MPSC Departmental PSI Prelim 2009 Exam Question Paper : 23 January आणि MPSC Departmental PSI Mains Question Paper-1 आणि Paper-2 : 20 october ला घेण्यात आलेला होता. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2009 दिलेल्या Link वरून Download करू शकता.

 • Departmental PSI Pre Exam 2009 Question Paper
Prelim Exam 2009Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
Downloadकुठेच
Available नाही
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2009
Mains Exam 2009Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-1
Downloadकुठेच
Available नाही
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-2
Downloadकुठेच
Available नाही

हे सुद्धा बघून घ्या : Departmental PSI Syllabus 2022 in Marathi PDF and Exam Pattern


Departmental PSI Question Paper 2008

MPSC Departmental PSI Prelim 2008 Exam Question Paper : सध्या तरी internet वर उपलब्ध नाही आणि MPSC Departmental PSI Mains Question Paper-1 आणि Paper-2 : 16 October ला घेण्यात आलेला होता. येथे तुम्ही MPSC Departmental PSI Prelim and Mains Question Papers and Answer Key 2008 दिलेल्या Link वरून Download करू शकता.

 • Departmental PSI Pre Exam 2008 Question Paper
Prelim Exam 2008Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Prelim Question Paper
कुठेच
Available नाही
कुठेच
Available नाही
 • Departmental PSI Mains Question Paper 2008
Mains Exam 2008Que. PaperAns. Key
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-1
Downloadकुठेच
Available नाही
MPSC Departmental
PSI Mains Question Paper-2
Downloadकुठेच
Available नाही

आवश्यक PDF Notes : MPSC PSI Mains law book PDF Download In Marathi

2 thoughts on “MPSC Departmental PSI Question Paper with Answer in Marathi PDF”

Leave a Comment