Bombay High Court Recruitment 2021 Clerk syllabus and Exam Pattern

Bombay High Court bharti 2021 | Bombay High Court Recruitment 2021 clerk syllabus and Exam Pattern | BHC Recruitment for the post of Clerk in the Bombay High Court Judicature at Bombay.

मुंबई उच्च न्यायालयात लिपिक पदांसाठी पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असून या परीक्षेसाठी दिला गेलेला Official syllabus and Exam Pattern खाली दिल्या प्रमाणे आहे.

Bombay High Court bharti 2021 Lipik Selection Process कशी असेल ?

हि Exam तीन टप्प्यात घेतली जाणार आहे. खाली Explain केलेलं आहे.

  • 1st Stage : विद्यार्थ्यांना त्यांच्या Graduation मधील Marks/Percentage च्या आधारावर High Court candidates चे shortlisting करेल.
  • 2nd Stage : shortlist केलेल्या Candidates ला लेखी परीक्षा देता येणार आहे.
  • हि लेखी परीक्षा 90 marks (वेळ : 1 तास) साठी असेल. वस्तुनिष्ठ प्रकारचे बहुपर्यायी प्रश्न असतील (MCQ Type)
  • त्यानंतर या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी Typing Test (English Typing Test : 20 marks) साठी घेतली जाणार.
  • 3rd Stage : शेवटची Stage Document Verification आणि तोंडी परीक्षा असेल.

Bombay High Court Recruitment 2021 clerk syllabus and Exam Pattern

  • परीक्षा पास करण्यासाठी Minimum passing marks 45 असेल
  • हि लेखी परीक्षा 90 marks (वेळ : 1 तास) साठी असेल.
MarathiGrammer, construction
sentence and usage of words.
EnglishSpelling, Grammer, construction
of sentence and usage of words.
General KnowledgeQuestions on daily events and
experience, work of eminent
persons in various field and on
history and geography of India,
especially related to
Maharashtra.
General
Intelligence
Questions to test quantitative
aptitude, etc.
ArithmeticAddition, subtraction,
multiplication, division, average
percentage and decimal fraction,
etc.
ComputerComputer
related
General
Computer
questions

जाहिरात बघा

Leave a Comment