List of all Posts comes under MPSC Exam

List of all Posts comes under MPSC Exam: MPSC Exam ची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनींना माहिती असायला पाहिजे कि, MPSC Exam अंतर्गत कोणकोणत्या Posts येतात.

हीच माहिती तुम्हाला देण्याकरिता MPSC Exam अंतर्गत येणाऱ्या सर्व Posts बद्दल येथे माहिती संकलित करून दिलेली आहे. MPSC Exam अंतर्गत येणाऱ्या सर्व Posts संबंधीची यादी खाली दिलेली आहे. ज्यात Class ‘A’ Posts आणि Class ‘B’ Posts वेगवेगळ्या असतील.

MPSC च्या सर्व Posts Class ‘A’ Posts आणि Class ‘B’ Posts, Class ‘C’ Posts मध्ये विभागल्या आहेत आणि पगार पोस्टच्या Group नुसार विभागले आहेत.

List of all Posts comes under MPSC Exam

येथे MPSC Exam मध्ये येणाऱ्या सर्व MPSC Posts संबंधित माहिती दिलेली आहे.

MPSC अंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या इतर All Post Under MPSC Exam च्या माहिती साठीची लिंक खाली दिलेली आहे.

जसे कि वरती सांगितलेले आहे या Article मध्ये List of all Posts comes under MPSC Exam। MPSC Exam आणि त्या Exam मध्ये येणाऱ्या सर्व MPSC Posts संबंधित माहिती दिली जाणार आहे. तरी सुद्धा आपण एकदा पाहुयात कि MPSC कोणकोणत्या Posts साठी Exam घेत असते.

MPSC conducted exam list | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) घेतल्या जाणाऱ्या विविध Exams ची List

 1. MPSC Rajyaseva Exam अंतर्गत येणाऱ्या Posts खाली दिलेल्या आहेत.
 • MPSC State Services Examination – State Service Examination

2. MPSC Forest Exam

MPSC Maharashtra Forest Services Examination – Maharashtra Forest Service Examination

3. MPSC Agriculture Exam

Maharashtra Agricultural Service Examination

4. MPSC Engineering Services

 • MPSC Maharashtra Engineering Services Gr-A Examination – Maharashtra Engineering Services Group A Exam
 • MPSC Maharashtra Engineering Services Gr-B Examination – Maharashtra Engineering Services Group B Exam
 • MPSC Assist. Engineer (Electrical) Gr-II, Maharashtra Electrical Engg Services, B – Assistant Engineer (Electrical) Category-2, Maharashtra Electrical Engineering Services, Group-B

5. MPSC Civil Judge (Jr Div), Judicial Magistrate (Ist Class) Competitive Exam – Civil Judge, Junior Level & Justice Magistrate, First Class Exam

6. MPSC Asstt. Motor Vehicle Inspector Exam – Assistant Motor Vehicle Inspector Exam

7. MPSC Combine Group ‘B’ अंतर्गत येणाऱ्या Exams & Posts.

 • MPSC Police Sub-Inspector Examination – Police Sub-Inspector Examination]
 • MPSC Sales Tax Inspector Examination – Sales Tax Inspector Exam
 • MPSC Assistant Section Officer (ASO)

8. MPSC Combine Group ‘C’ अंतर्गत येणाऱ्या Exams & Posts.

 • MPSC Tax Assistant Examination – Tax Assistant Group-A Exam
 • MPSC Assistant Examination – Assistant Exam
 • MPSC Clerk Typist Examination – Clerk-Typist Exam

MPSC Rajyaseva – All Posts List [Class – 1]

 • Deputy Collector, Group A – D.C.A.
 • Deputy Superintendent Of Police /Assistant Commissioner Of Police, Group A – A.C.P.
 • Assistant Commissioner Of Sales Tax, Group A – A.S.C.
 • Deputy Chief Executive Officer / Block Development Officer, Group A – D.C.E.
 • Assistant Director, Maharashtra Finance And Account Service, Group A – M.F.A.
 • Chief Officer, Municipal Corporation Municipal Parishad, Group A – C.O.A.
 • Superintendent Of State Excise, Group A – S.S.E.
 • Education Officer, Maharashtra Education Service, (Administration Branch) Group A – E.O.B.
 • Tahsildar, Group A – T.A.H.
 • Assistant Director, Skill Development, Employment And Entrepreneurship, Group A
 • Deputy Director/ Project Officers(I.T.D.P.)(Grade – A)/Deputy Commissioner Group – A
 • Deputy Director/ Project Officers(I.T.D.P.)(Grade – B)/Assistant Commissioner Group – A

MPSC Rajyaseva – All Posts List [Class – 2]

 • Registrar, Co-Op. Societies, Group B
 • Deputy Education Officer, Maharashtra Education Service, (Administration Branch) Group B – D.E.B.
 • Assistant Regional Transport Officer, Group B – A.R.T.
 • Accounting Officer, Maharashtra Finance And Account Service, Group B
 • Section Officer, Group B – S.O.B.
 • Assistant Block Development Officer, Group B – B.D.O.
 • Chief Officer, Municipal Corporation / Municipal Parishad, Group B
 • Assistant Registrar, Co-Op. Societies, Group B – A.R.B.
 • Deputy Superintendent, Land Records, Group B – DSL
 • Deputy Superintendent, State Excise, Group B – D.S.E.
 • Assistant Commissioner, State Excise, Group B – A.S.E.
 • Naib Tahsildar, Group B – N.T.B.
 • Skill Development, Employment And Entrepreneurship Guiding Officer, Group B
 • Industry Officer, Technical, Group B
 • Assistant Project Officer/Statistics Officer/Administrative Officer/Research Officer/Head/ Manager Group-B


MPSC Engineering Services – All Post List

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) अंतर्गत Engineer साठी घेतल्या जाणाऱ्या Exams ची यादी खाली दिलेली आहेत.

Note: बऱ्याच वेळा महाराष्ट्र सरकार कडून Electrical engineers च्या जागांसाठी मागणी नसल्यामुळे Electrical engineers साठी MPSC ने कोणत्याच वर्षी कोणतीही परीक्षा घेतलेली नाही.

Assistant Engineer –
सहाय्यक अभियंत्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये जागा असतात. तुम्ही ज्या विभागात काम करू शकता अशा काही विभागांची यादी खालीलप्रमाणे आहेत:

 • Road construction Department
 • PHED (Public Health Engineering Department)
 • Irrigation Engineering Department
 • Rural Engineering Department
 • PWD (Public Works Department)
 • Water Resources Department

विविध Department मधील Civil Engineer या पदासाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी MPSC Exam घेत असते त्या पदांची यादी खाली दिलेली आहे –

all posts come under mpsc engineering services
all posts come under mpsc engineering services

विविध Department मधील Civil Engineer या पदासाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी MPSC Exam घेत असते त्या पदांची यादी खाली दिले आहे –

Waters Resources Department
Assistant Executive Engineer (Group A)/Assistant Engineer (Group A)/Assistant Engineering (Group-B)

Public Works Department –

 • Assistant Executive Engineer (Group A)/Assistant Engineer (Group A)/Assistant Engineering (Group-B)
 • Assistant Executive Engineer Architectural Group A
 • Assistant Engineer Architecture Group A

Watershed Department –

 • Assistant Executive Engineer Architectural Group A
 • Assistant Engineer Architecture Group A
 • Assistant Engineer Architectural Group B


MPSC Combine Group ‘B’ Exam –

MPSC Combine Group ‘B’ अंतर्गत होणाऱ्या Exams खाली दिलेल्या आहेत.

 • MPSC Police Sub-Inspector Examination – Police Sub-Inspector Examination]
 • MPSC Sales Tax Inspector Examination – Sales Tax Inspector Exam
 • MPSC Assistant Section Officer (ASO)


MPSC Combine Group ‘C’ Exam –

MPSC Combine Group ‘C’ अंतर्गत होणाऱ्या Exams खाली दिलेल्या आहेत.

 • MPSC Tax Assistant Examination – Tax Assistant Group-A Exam
 • MPSC Assistant Examination – Assistant Exam
 • MPSC Clerk Typist Examination – Clerk-Typist Exam

2 thoughts on “List of all Posts comes under MPSC Exam”

Leave a Comment