MPSC ASO Cut Off | MPSC ASO Cut Off 2021 (Latest Update)

Latest Update: MPSC ASO Mains Exam Cut Off 2020 न्यायालयीन कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आलेली होती या Exam चा Result आणि Cut Off 01/Dec/2022 ला आयोगाने जाहीर केला आहे. संपूर्ण Details खाली दिलेली आहे.

आयोगाने MPSC ASO Prelims Cut Off 2021 जाहीर केलेला आहे. या Article मध्ये आपण पाहुयात कि आयोगाने आतापर्यंत झालेल्या MPSC ASO Exam साठी Category नुसार MPSC ASO Prelims cut off आणि MPSC ASO Mains cut off किती लावलेला होता.

MPSC ASO Prelims Exam 2021 Cut Off आयोगाने जाहीर केलेला आहे. या वर्षीच्या ASO Prelims 2021 Cut Off मध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे या वर्षीचा Cut Off हा MPSC ASO Prelims Exam 2019 Cut Off पेक्षा कमी लागलेला आहे.

MPSC ASO Cut Off

Note:

आयोगाने जाहीर केलेला MPSC ASO Prelims Exam 2021 Cut Off हा वर्ष 2020 मध्ये ASO Exam ची जी जाहिरात निघालेली होती त्या जाहिरातीनुसार Covid-19 मुळे परीक्षा वेळोवेळी Postponed झाली त्यामुळे 2020 मध्ये हि ASO Exam होऊ शकली नाही त्यामुळे ASO Exam 2021 मध्ये आयोगाने घेण्याचे ठरवले आणि ही Exam ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी पार पडली.

त्यामुळे नवीन विद्यार्थ्यांनी MPSC Cut Off 2020 आणि MPSC Cut Off 2021 या वर्षांमध्ये Confuse होण्याचे कारण नाही. ASO Prelims 2021 Cut Off म्हणजेच 2020 मध्ये निघालेली जी जाहिरात होती तीच हि Exam आहे जी 2021 या वर्षी झाली म्हणून या Cutt Off ला या वर्षीच्या नावाने संबोधले आहे. ASO Prelims 2021 Cut Off

MPSC ASO Cut Off 2021

  • MPSC ASO Prelims cut off 2021

MPSC ASO Cut Off 2020

  • MPSC ASO Prelims cut off 2020
MPSC ASO Cut Off 2020

MPSC ASO Mains cut off 2020

  • MPSC ASO Mains cut off 2020
ASO Mains Cut Off 2020
ASO Mains Cut Off 2020


MPSC ASO Prelims cut off 2019

MPSC ASO Cut Off 2019

  • MPSC ASO Mains cut off 2019

MPSC ASO Cut Off 2018

MPSC ASO Mains cut off 2018

MPSC ASO Prelims cut off 2018


MPSC ASO Cut Off 2017

MPSC ASO Mains cut off 2017

MPSC ASO Prelims cut off 2017


हे सुद्धा वाचा :

MPSC ASO Cut Off 2016

MPSC ASO Mains cut off 2016

MPSC ASO Prelims cut off 2016


हे सुद्धा वाचा :

Leave a Comment