MPSC Combine Syllabus 2024 in Marathi pdf [Latest Updated]

mpsc combine syllabus 2024 in marathi pdf या Blog Post मध्ये तुम्हाला PSI STI ASO Syllabus in Marathi मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. जर तुम्ही MPSC Subordinate Group B Exam म्हणजेच MPSC Combine Group B च्या परीक्षांसाठी अभ्यास करत असाल तर MPSC Combine Question Papers with Answers pdf सोबतच तुम्हाला mpsc combine syllabus 2024 in marathi pdf ची देखील आवश्यकता पडेल.

Download MPSC Combine Question Papers and Answer Key (PSI-STI-ASO)

MPSC Combine Group B Syllabus 2024 मध्ये तुम्हाला MPSC Combined Prelims Syllabus 2024 आणि MPSC Combine Mains Syllabus 2024 in Marathi pdf मध्ये उपलब्ध करून दिलेले आहे. आणि हे दोन्ही MPSC Combine Syllabus 2024 in English Pdf आणि MPSC Syllabus 2024 in Marathi Pdf Download कर शकता.

Download MPSC Combine Exam PDF Notes

MPSC Combine Syllabus Update

Sr. No.MPSC Combine Exam
Latest Update
1)MPSC Combine Exam 2023
आयोगाने Combine Prelim & Mains Exam
साठी दिनांक 15 Nov. 2023 ला
नवीन Updated Syllabus जाहीर केलेला आहे.

MPSC Combine Group B Mains 2024 आणी MPSC Combine Group C Mains 2024 च्या Syllabus मध्ये काही Sub Topics Add करण्यात आलेले आहेत आणि काही Sub Topics काढून टाकण्यात आलेले आहे. तुम्ही स्वतः जेव्हा व्यवस्थित Syllabus Check करणार तेव्हा तुम्हाला याचा अंदाज येईल.

काढून टाकलेले Sub Topics

 • PSI कायदे
 • Excise कायदे
 • Industry कायदे
 • Sub registrar कायदे
 • Tax assistant – book keeping
 • इतिहास
 • संगणक

नवीन समाविष्ट Sub Topics

 • भारताचा भूगोल
 • विज्ञान
 • सुदूर संवेदन
 • पर्यावरण
 • सांख्यिकी

Combine Group B Prelims Syllabus आणि Combine Group C Prelims Syllabus हा Same आहे.

MPSC Combine Syllabus 2024 in Marathi pdf

 • MPSC Combined Prelims Syllabus
MPSC Combined
Prelim Syllabus
(New Updated)
Download
MPSC Combined
Syllabus in Marathi (Old)
Download
MPSC Combined
Syllabus in English (Old)
Download

MPSC Combine Group B Mains Syllabus 2024

 • MPSC Combine Mains Syllabus 2024
MPSC Combine Group B
Mains Syllabus 2024
(New Updated Syllabus)
Download
MPSC Combine Syllabus 2022-2023 in Marathi PDF
MPSC Subordinate Services Syllabus [ALL]
(Old Syllabus)
Download
MPSC Subordinate Services Syllabus [ASO Syllabus]
(Old Syllabus)
Download
MPSC Subordinate Services Syllabus [STI Syllabus]
(Old Syllabus)
Download
MPSC Subordinate Services Syllabus [PSI Syllabus]
(Old Syllabus)
Download

Link: MPSC PSI-STI-ASO Cut Off

Leave a Comment