पुणे महानगरपालिकेत विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध | PUNE MAHANAGARPALIKA RECRUITMENT 2022

PUNE MAHANAGARPALIKA RECRUITMENT 2022

पुणे महानगरपालिकेत विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध | PUNE MAHANAGARPALIKA RECRUITMENT 2022 पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट 2 …

Read more

MPSC Steno-Typist Bharti 2022 | MPSC “लघुलेखक” पदांची जाहिरात प्रसिद्ध

MPSC Steno-Typist Bharti 2022

MPSC Steno-Typist Bharti 2022 : महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील टंकलेखक/लघुटंकलेखक …

Read more

MPSC कडून कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या पदांसाठी भरती जाहीर

mpsc-live-stock-development-officer-maharashtra-animal-husbandry-service-group-a-advertisement

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आस्थापनेवरील पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा, …

Read more